Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Papieża Jana Pawła II

Czajkowie

zsczajkow@o2.pl

„Z czytaniem za pan brat”

Działania w ramach innowacji:

Pani logopeda, dzieci, miś i książka

„Czytanie z misiem” podczas zajęć otwartych

Miś z książką w przedszkolu

Miś Czarny Nosek w przedszkolu

Zaczytane poniedziałki z misiem i przedszkolakami

Akcja czytelnicza w przedszkolu


Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Czajkowie

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

„Z czytaniem za pan brat”

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.”

Wisława Szymborska

OPIS INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

I. Założenia organizacyjne

Nazwa innowacji: „Z czytaniem za pan brat”

Rodzaj innowacji: organizacyjno-metodyczna

Termin realizacji: rok szkolny 2018/2019

Adresaci programu: Projekt przeznaczony jest dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Czajkowie. Przewidujemy działania ukierunkowane na rozwój uczniów z oddziału przedszkolnego, uczniów kl. I-VIII szkoły podstawowej oraz kl. III gimnazjum. Innowację będziemy realizować podczas lekcji języka polskiego, zajęć z wychowawcą, kół zainteresowań oraz zajęć świetlicowych.

Autorzy innowacji: Aneta Lejwoda-Zielińska, Małgorzata Przytuła

II. Założenia programowe

Poprzez realizację szeregu działań promujących czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży pragniemy pokazać, że poznawanie literatury:

- jest atrakcyjną formą spędzania czasu wolnego;

- może sprawiać przyjemność nie tylko dziecku, ale również osobie dorosłej;

- wspiera jego rozwój psychiczny, intelektualny i społeczny;

- kształtuje umiejętność wypowiadania się w jasny, logiczny i obrazowy sposób;

- jest jedną z najskuteczniejszych strategii wychowawczych;

- inspiruje dziecko do podejmowania własnych inicjatyw twórczych.

1. CELE INNOWACJI

CEL GŁÓWNY:

Chcemy zaszczepić w dzieciach i młodzieży nawyki czytelnicze, wskazać korzyści płynące z obcowania z książką oraz uświadomić im, że literatura może być źródłem inspiracji do podejmowania własnych inicjatyw twórczych, a jej poznawanie uczy i bawi, stanowi atrakcyjną formę spędzania czasu wolnego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Kształtowanie w dzieciach i młodzieży nawyków czytelniczych.

Wskazywanie książki jako źródła nie tylko wiedzy, ale także rozrywki, przeżywania różnorodnych emocji.

Rozwijanie myślenia twórczego.

Kształtowanie umiejętności językowych.

Pobudzanie wyobraźni.

Rozwijanie nowych zainteresowań. Dostarczanie ciekawych koncepcji, pomysłów.

Rozwijanie zdolności odczuwania empatii.

Wskazywanie wartości.

Rozwijanie umiejętności artystycznych, np. teatralnych, plastycznych, recytatorskich, wokalnych.

Zachęcenie dorosłych do głośnego czytania dzieciom.

Integracja grupy.

Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

Poznawanie terminów związanych z biblioteką i książką.

2. METODY I FORMY:

W kształtowaniu umiejętności czytelniczych nastawiamy się na wielokierunkowość z naciskiem na metody aktywizujące. Będziemy zachęcać dzieci i młodzież do sięgania po książkę poprzez głośne czytanie, prowadzenie rozmowy na temat czytanych tekstów, prezentację prac plastycznych, organizację warsztatów, kącika czytelniczego, gazetek ściennych o tematyce czytelniczej, konkursów, audycji, przedstawień, udział w lekcjach bibliotecznych, akcjach czytelniczych, programach promujących czytelnictwo.

3. PRZEWIDYWANE EFEKTY:

Uczniowie zainteresują się literaturą. Chętniej będą sięgać po książkę, postrzegając ją jako źródło wiedzy i zabawy. Poprawi się poziom ich wypowiedzi ustnych i pisemnych. Poszerzy się zakres ich słownictwa. Wzrośnie poziom zrozumienia przez nich tekstów i poleceń. Poprawią się relacje między uczniami. Uczniowie zaczną spostrzegać literaturę jako źródło inspiracji twórczej.

4. EWALUACJA:

Po zrealizowaniu wszystkich zaplanowanych działań przeprowadzimy ewaluację. Będzie ona miała formę ankiet i wywiadu skierowanych do uczniów. Wyniki ewaluacji przedstawimy podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej.

5. DZIAŁANIA:

zadania

Formy realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

Poinformowanie uczniów i rodziców o prowadzonej akcji czytelniczej.

Zamieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły.

Aneta Lejwoda-Zielińska, Małgorzata Przytuła

X

Udział w ogólnopolskich projektach, akcjach, konkursach promujących czytelnictwo, np. „Wychowanie przez czytanie – z książką w świat wartości” organizowanym przez Fundację ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom.

Zrealizowanie z uczniami zajęć według 3 scenariuszy zaproponowanych przez organizatora.

Stworzenie prezentacji multimedialnej ukazującej jedną z wartości zaprezentowanych w opowiadaniach z cyklu „Gorzka czekolada”. Wysłanie prezentacji na konkurs organizowany przez organizatora projektu.

Wypełnienie ankiety online dotyczącej projektu.

Aneta Lejwoda-Zielińska, Małgorzata Przytuła

Przez cały okres trwania projektu

Akcja czytania przedszkolakom i uczniom kl. I-III. Współpraca z biblioteką szkolną, przedszkolem.

Uczniowie i nauczyciele czytają najmłodszym. Rozmowa na temat przeczytanego utworu. Tworzenie ilustracji do tekstu.

Aneta Lejwoda-Zielińska, Małgorzata Przytuła

Bibliotekarze

Przez cały okres trwania projektu

Tworzenie gazetki ściennej promującej czytelnictwo zatytułowanej

„Z czytaniem za pan brat”.

Zespoły uczniowskie tworzą gazetkę ścienną z ulubionymi fragmentami utworów literackich.

Aneta Lejwoda-Zielińska,

Małgorzata Przytuła

Przez cały okres trwania projektu

Tworzymy zakładki do książek.

Podczas zajęć świetlicowych uczniowie tworzą zakładki do książek. Rozmowa na temat: „Jak dbać o książki?”

Aneta Lejwoda-Zielińska, Małgorzata Przytuła

X

Nasi ulubieni bohaterowie literaccy aktorami.

Podczas zajęć świetlicowych uczniowie tworzą kukiełkę przedstawiającą ulubioną postać literacką.

Aneta Lejwoda-Zielińska, Małgorzata Przytuła

XI

Teatrzyk kukiełkowy dla przedszkolaków.

Opracowanie kukiełek. Stworzenie scenografii. Prezentacja teatrzyku: „Czerwony Kapturek” i „Na straganie”.

Aneta Lejwoda-Zielińska, Małgorzata Przytuła

XII

Przygotowanie inscenizacji na podstawie literatury.

Prezentacja inscenizacji podczas uroczystości szkolnych, np. Choinki, Dnia Pluszowego Misia, Dnia Wiosny.

Aneta Lejwoda-Zielińska, Małgorzata Przytuła

Przez cały okres trwania projektu

Dzień Książki

audycja

Aneta Lejwoda-Zielińska, Małgorzata Przytuła

IV

Wyjazd
do biblioteki
i drukarni.

Zapoznanie uczniów z pracą bibliotekarza i drukarza.

Aneta Lejwoda-Zielińska, Małgorzata Przytuła

V

Konkursy szkolne, np. na „Książkę cytatów”, zakładkę, okładkę ulubionej książki.

Uczniowie opracowują książkę
z ulubionymi fragmentami
z literatury.

Aneta Lejwoda-Zielińska, Małgorzata Przytuła

Przez cały okres trwania projektu

Ewaluacja projektu.

Przeprowadzenie rozmów z uczniami. Rozdanie ankiet. Wnioski z ankiet.

Aneta Lejwoda-Zielińska, Małgorzata Przytuła

V

Aneta Lejwoda-Zielińska
Małgorzata Przytuła

27-03-2019, Barbara Rżana
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.