Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Papieża Jana Pawła II

Czajkowie

zsczajkow@o2.pl

UNICEF - razem dla dzieci

Tagi: Unicef

UNICEF to organizacja humanitarna i rozwojowa działająca na rzecz dzieci. Od ratujących życie szczepień, przez budowę szkół, po natychmiastową pomoc w sytuacji klęski humanitarnej - UNICEF robi wszystko, aby dzieciom żyło się lepiej. Pracuje w małych wioskach i z rządami państw, bo uważa, że każde dziecko, niezależnie od miejsca urodzenia, koloru skóry czy religii, ma prawo do zdrowego i bezpiecznego dzieciństwa.

Misja

UNICEF został wyznaczony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, aby chronić prawa dzieci,wspierać realizację ich podstawowych potrzeb oraz tworzyć warunki do pełnego rozwoju wszystkich dzieci.

UNICEF kieruje się w swojej pracy postanowieniami Konwencji o prawach dziecka i podejmuje starania, aby prawa dziecka stanowiły kanon zasad etycznych oraz standardów międzynarodowych w postępowaniu wobec dzieci.

UNICEF podkreśla, iż przeżycie, ochrona i rozwój dzieci są uniwersalnymi normami, które stanowią o rozwoju ludzkości.

UNICEF mobilizuje siły polityczne oraz środki materialne, aby pomóc krajom, zwłaszcza tym rozwijającym się, w zapewnieniu dzieciom oraz ich rodzinom dostępu do podstawowych usług.

UNICEF jest zaangażowany w zapewnienie szczególnej ochrony najbardziej poszkodowanym dzieciom - ofiarom wojen, katastrof, skrajnego ubóstwa, wszelkich form przemocy i wykorzystywania, oraz dzieciom z niepełnosprawnością.

UNICEF działa w sytuacjach kryzysowych, aby chronić prawa dzieci. We współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych oraz innymi organizacjami humanitarnymi, UNICEF dzieli się wiedzą i środkami, by uwolnić od cierpienia dzieci oraz tych, którzy sprawują nad nimi opiekę.

UNICEF jest neutralny, a jego działalność jest wolna od wszelkich form dyskryminacji. Priorytet mają zawsze dzieci i kraje znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji.

UNICEF poprzez realizowane programy, promuje równouprawnienie dziewcząt oraz kobiet, działa na rzecz ich pełnego uczestnictwa w życiu politycznym, społecznym i ekonomicznym.

UNICEF współpracuje ze wszystkimi partnerami na rzecz stałego rozwoju ludzkości oraz realizacji wizji pokoju i postępu społecznego zagwarantowanego w Karcie Narodów Zjednoczonych.

ZREALIZOWANE AKCJE W NASZEJ SZKOLE

  • Akcja "Po pierwsze Dziecko"
  • Akcja "Wszystkie kolory Świata"
  • Akcja "Szkoła z prawami Dziecka"

Realizacja akcji w roku szkolnym 2019/2020

  • Akcja Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF

Koordynator projektu w szkole: Joanna Modras-Nowacka

31-10-2019, Barbara Rżana
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.