Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Papieża Jana Pawła II

Czajkowie

zsczajkow@o2.pl

Projekt Unicef "Szkoła z prawami Dziecka"

Nasza Szkoła przyłączyła się do Projektu Unicef "Szkoła z prawami Dziecka".

W ramach Projektu przeprowadzony zostanie cykl zajęć poświęconych rozumieniu praw dziecka w codziennym życiu oraz Nominacja Szeryfów Praw Dziecka.

OPIS PROJEKTU
Edukacja w zakresie praw dziecka jest bardzo ważna w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Świadome swoich praw dziecko jest świadomym obywatelem w dorosłym życiu. Odpowiedzialność za budzenie tej świadomości wśród najmłodszych spoczywa na nas wszystkich. Rolą dorosłych jest także dbanie, aby prawa dziecka były respektowane.
W 2019 roku przypada 30. rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Udział w projekcie będzie podkreśleniem znaczenia tego najbardziej uniwersalnego dokumentu stanowiącego o prawach najmłodszych i uczczeniem zbliżającej się rocznicy.
Prawa dziecka znajdują także swoje odzwierciedlenie w codziennym życiu. Ważne jest, aby najmłodsi obywatele naszego kraju zdawali sobie sprawę czym są prawa dziecka, jakie prawa im przysługują, na czym polega różnica między prawem a obowiązkiem, jakie są granice, których nie można przekraczać, a także gdzie mogą się zwrócić w sytuacji, kiedy poczują, że ich prawa nie są respektowane.
W edukacji o prawach dziecka niezwykle istotne jest zwracanie uwagi nie tylko na sytuacje zagrażające realizacji praw dziecka, ale przede wszystkim na promowanie pozytywnych wzorów zachowań. Dlatego w czwartej odsłonie projektu Szkoła z Prawami Dziecka UNICEF podkreśla znaczenie osób dorosłych z najbliższego otoczenia dzieci w walce o ich prawa. Chcemy wyróżnić najbardziej zaangażowanych przedstawicieli lokalnej społeczności, którzy w swoje codziennej, niekiedy bardzo żmudnej pracy, dokładają wszelkich starań, by dbać o interesy dzieci.


CELE PROJEKTU:
- Zapoznanie dzieci i młodzieży z zagadnieniami dotyczącymi praw dziecka,
- Uświadomienie uczniom znaczenia praw dziecka i ich konsekwencji w codziennym życiu,
- Kształtowanie wśród młodych ludzi postawy zaangażowania społecznego,
- Zaangażowanie przedstawicieli środowiska lokalnego w promowanie idei praw dziecka,
- Wyróżnienie najaktywniejszych działaczy dbających o prawa dziecka wśród lokalnej społeczności.

NA CZYM POLEGA PROJEKT?
W ramach akcji uczniowie wezmą udział w cyklu lekcji poświęconych tematyce praw dziecka. W oparciu o specjalnie opracowane materiały edukacyjne uczniowie dowiedzą się czym są prawa dziecka, jak rozumieć poszczególne zapisy Konwencji o prawach dziecka, gdzie szukać pomocy w sytuacji gdy ich prawa są łamane. Uczniowie poznają także historię Malali Yousafzai – pakistańskiej dziewczynki, która jest orędowniczką walki o prawa dziewcząt. Jej świadectwo może stać się inspiracją dla uczniów, by przyjrzeć się dokładnie swojemu najbliższemu otoczeniu. Zadaniem dzieci i młodzieży będzie wybranie spośród lokalnej społeczności osób najbardziej zaangażowanych w propagowanie i ochronę ich praw. Uczniowie zastanowią się czy znają osoby, które w szczególny sposób występują w interesie dzieci w ich otoczeniu, czy znają działaczy, którzy w swej codziennej pracy poświęcają dużo uwagi tym kwestiom. Jeśli tak, to koniecznie należy wyróżnić takie osoby i zaprezentować ich działania publicznie. W tym celu w szkołach zorganizowane zostanie spotkanie, na które zostaną zaproszeni Ci najbardziej zaangażowani przedstawiciele lokalnej społeczności, którzy poświęcają się walce o zagwarantowanie dzieciom ich praw. Uczniowie odznaczą ich „Gwiazdą Szeryfa Praw Dziecka”. To wyróżnienie będzie miało szczególną wartość, bo będzie przyznane przez dzieci, które same zdecydują, kto najbardziej dba o ich interesy.


KTO MOŻE ZOSTAĆ UHONOROWANY „GWIAZDĄ SZERYFA PRAW DZIECKA”?
Wyróżnienie tytułem „Szeryfa Praw Dziecka” jest szczególnym wyróżnieniem, ponieważ jest przyznawane przez dzieci. To najmłodsi obywatele lokalnej społeczności zadecydują komu się ono należy. Odznaczenie jest przyznawane po raz pierwszy w Polsce. Gwiazdą Szeryfa Praw Dziecka może zostać odznaczony każdy przedstawiciel społeczności lokalnej, który zdaniem uczniów w wyjątkowy sposób dba o ich interesy.
Gwiazdą Szeryfa Praw Dziecka może zostać odznaczony każdy przedstawiciel lokalnej społeczności, będący reprezentantem władz gminy lub miasta, osobą prywatną czy też członkiem organizacji pozarządowej lub związku wyznaniowego.

Gwiazdę Szeryfa Praw Dziecka, a jest ich 5 może otrzymać każdy dorosły, który zdaniem dzieci na nią zasługuje. Zachęcamy do wspólnego zastanowienia się, kto najbardziej zasługuje na to wyróżnienie. Z pewnością każdy, kto otrzyma odznaczenie przyznane przez dzieci, poczuje się w szczególny sposób uhonorowany.

Koordynator projektu: Joanna Modras-Nowacka

27-04-2019, Barbara Rżana
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.