Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Papieża Jana Pawła II

Czajkowie

zsczajkow@o2.pl

Ogłoszenia

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie!

Dni: 22 października 2020 r. oraz 23 października 2020 r. (czwartek, piątek) są dniami dodatkowo wolnymi w naszej szkole W tych dniach nie organizujemy zajęć dydaktycznych.

Uczniowie klasy V w dniach 22-23 października 2020 r. nie realizują nauczania zdalnego. Od 26 października do 30 października 2020 r. trwa nadal nauczanie zdalne dla uczniów klasy V.

Przedszkole w dniach 22-23 października 2020 r. funkcjonuje bez zmian.


INFORMACJA DLA RODZICÓW

Dzień 14 października 2020 r. (środa) zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2020/2021 w naszej szkole jest dniem dodatkowo wolnym. Nie odbywają się w tym dniu zajęcia dydaktyczne, natomiast szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze przez dyżurujących nauczycieli w godzinach 7.00 – 15.00.

Przedszkole w tym dniu pracuje bez zmian.


Dnia 21 września 2020 r. (poniedziałek) godz. 16:00
zapraszamy na WYWIADÓWKĘ

Ze względów bezpieczeństwa zapraszamy na spotkania bezpośrednio z wychowawcami klas/oddziałów, przy zachowaniu wszelkich dostępnych nam środków bezpieczeństwa:

 • oddział przedszkolny /dzieci 3-5 letnie/
 • oddział przedszkolny /dzieci 5-6 letnie/ sala nr 12
 • klasa I sala nr 8
 • klasa II sala nr 10
 • klasa III sala nr 5
 • klasa IV sala nr 16
 • klasa V sala nr 11
 • klasa VI sala nr 7
 • klasa VII sala nr 6
 • klasa VIII sala nr 4

Tematyka zebrań:

 • wybór członków trójek klasowych;
 • opiniowanie dokumentów szkolnych;
 • wybór przedstawiciela klasowego do Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Czajkowie;
 • sprawy bieżące /ubezpieczenia uczniów/

16.45 sala nr 6 – Inauguracyjne posiedzenie Rady Rodziców PSP w Czajkowie:

 • wybór członków RR na poszczególne funkcje;
 • zapoznanie się i zatwierdzenie dokumentów wewnątrzszkolnych;
 • sprawy bieżące.

Rodziców serdecznie zapraszamy! Prosimy wykorzystać tę niepowtarzalną okazję!!!

Dyrektor Szkoły wraz z Gronem Pedagogicznym


KOMUNIKAT

Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży i przedłużył termin ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych do dnia 24 maja 2020 r. (szkoły nadal będą zamknięte).

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka nadal realizowana jest na odległość.

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w terminie od 16 do 18 czerwca 2020 r., termin dodatkowy od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca 2020 r. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.

Dyrektor szkoły


KOMUNIKAT

OGRANICZENIE FUNKCJONOWANIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ZWIĄZANE Z ZAGROŻENIEM EPIDEMIOLOGICZNYM W KRAJU ZOSTAŁO DECYZJĄ MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ PRZEDŁUŻONE DO 26 KWIETNIA 2020 r. (szkoły nadal będą zamknięte)

OD 15 KWIETNIA 2020 r. DO 26 KWIETNIA 2020 r. PROWADZONE BĘDZIE NADAL (TAKŻE W NASZEJ SZKOLE) KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ ZA POMOCĄ URZĄDZEŃ KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ (komputer, telefon, telewizja).

TERMIN EGZAMINU ÓSMOKLASISTY ZOSTAŁ PRZESUNIĘTY NAJPRAWDOPODOBNIEJ NA MIESIĄC CZERWIEC.

Dyrektor szkoły


KOMUNIKAT MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

Informujemy, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów.


KOMUNIKAT

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. placówki oświatowe w Polsce, w tym nasza szkoła są nadal zamknięte.

Ponadto zgodnie z rozporządzeniem, w okresie od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. zadania szkoły są realizowane
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość poprzez komunikację elektroniczną (komputer, telewizor, telefon).

Nauka prowadzona przez nauczycieli na odległość jest realizowana z wykorzystaniem materiałów rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Wiedza i postępy uczniów będą monitorowane i sprawdzane przez nauczycieli z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej (komputer, telefon).

W związku z tym prosimy rodziców i uczniów o uważne śledzenie komunikatów na stronie internetowej szkoły i dostosowywanie się do poleceń nauczycieli.

Dyrektor szkoły


INFORMACJA!

W okresie od 16 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. z uwagi na konieczność zapobiegania
rozprzestrzenianiu się koronawirusa szkoła będzie zamknięta.

Prosimy śledzić na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje na stronie internetowej szkoły.

Dyrektor szkoły

Dorota Misztal –Strzała


Szanowni Rodzice!

Od 12 marca do 25 marca br. z uwagi na konieczność zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa funkcjonowanie naszej szkoły zostaje czasowo ograniczone, tzn.:

 • W dniach 12 i 13 marca br. nie będą się odbywały zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze
 • Od poniedziałku, tj. 16 marca br. uczniowie nie przychodzą do szkoły.

Prosimy śledzić na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje na stronie internetowej szkoły.

Dyrektor szkoły


OGŁOSZENIE

W dniu 23 stycznia 2020 r. (czwartek) godz. 16.00
zapraszamy rodziców na spotkania z wychowawcami celem przekazania informacji o wynikach w nauce i zachowaniu uczniów za I semestr roku szkolnego 2019/2020
Dyrektor szkoły


Przypominamy!

W dniach 23 – 31 grudnia 2019 r. przerwa świąteczna.

Dodatkowo 2 stycznia 2020 r.(czwartek) oraz 3 stycznia 2020r. (piątek) - dni wolne od zajęć lekcyjnych w naszej szkole, w czasie których dyżury pełnić będą wyznaczeni nauczyciele, w godzinach od 7.00 do 15.00.

6 stycznia 2020 r. (poniedziałek) Święto Trzech Króli.

Do szkoły wracamy w dniu 7 stycznia 2020 r. (wtorek)

Dyrektor szkoły


WYWIADÓWKA

W dniu 21 listopada 2019 r. (czwartek) godz. 16.00 zapraszamy rodziców na spotkania z wychowawcami w celu przekazania informacji o postępach w nauce i zachowaniu uczniów

Dyrektor szkoły


Dzień 31 października 2019 r. (czwartek) jest dniem dodatkowo wolnym w naszej szkole, tzn. w tym dniu nie odbywają się lekcje.

Tego dnia w szkole są realizowane zajęcia opiekuńcze w godz. 7.00 – 15.00 przez dyżurujących nauczycieli.

Dowozy i odwozy odbywają się bez zmian.

Dyrektor szkoły


W dniu 14 października 2019 r. (poniedziałek) obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych (art. 74 Karty Nauczyciela).

W dniu tym szkoła będzie prowadzić dla uczniów zajęcia opiekuńcze.

14 października 2019 r. na godzinę 13.00 zapraszamy wszystkich na uroczystą akademię z okazji Dnia Edukacji Narodowej, która odbędzie się w hali sportowej.

Dyrektor szkoły


23 września 2019 r. (poniedziałek ) godz. 16.00 WYWIADÓWKA:

 • Dla rodziców uczniów szkoły podstawowej i oddziałów przedszkolnych,w trakcie której:
 • zapoznamy rodziców z PZO z każdego przedmiotu szkolnego,
 • powołamy rady klasowe i wyłonimy Radę Rodziców szkoły,
 • zapoznamy rodziców z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły, który następnie Rada Rodziców uchwali
 • przedstawimy informacje o innowacjach pedagogicznych.
 • Dodatkowo rodzice uczniów klasy ósmej zostaną poinformowani o przebiegu egzaminu ósmoklasisty i sposobach dostosowania warunków egzaminu.

ZAPRASZAMY


Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 w dn. 2 września 2019r. (poniedziałek)

Autobusy szkolne będą dowoziły uczniów tak, jak w ubiegłym roku szkolnym.

8:00 - Msza Święta na hali
9:00 - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Odwozy uczniów - godz. 11:00.
Wywiadówka odbędzie się 30.04.2019r. (wtorek) godz. 16:00.

Zapraszamy.


SZANOWNI RODZICE UCZNIÓW KLAS GIMNAZJALNYCH I ÓSMOKLASISTÓW


W dniach 10-12 kwietnia 2019r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Czajkowie odbywają się egzaminy gimnazjalne.

W dniach 15-17 kwietnia 2019r. odbywają się egzaminy ósmoklasisty.


W dni egzaminów dowozy odbywają się bez zmian (tak jak dotychczas).

Dyrektor szkoły

Dorota Misztal Strzała


W dniach 08.04 - 19.04 dowozy uczniów do szkoły bez zmian.

SZANOWNI RODZICE/OPIEKUNOWIE

W związku z planowanym strajkiem nauczycieli informuję, że od 8 kwietnia 2019r., aż do odwołania, zajęcia dydaktyczne w Publicznej Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Czajkowie będą zawieszone.
Zapewniamy w tych dniach zajęcia opiekuńczo-wychowawcze od godz. 7.00 do 15.00.
Zajęcia w oddziale przedszkolnym odbywają się bez zmian.
Informujemy również, że w tych dniach obiady będą wydawane.

Dyrektor szkoły
Dorota Misztal-Strzała


INFORMACJA O DODATKOWYCH DNIACH WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH W PSP IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II
W CZAJKOWIE

10, 11,12 kwietnia 2019r. (środa, czwartek, piątek - dni egzaminu gimnazjalnego);
15,16,17 kwietnia 2019r.( poniedziałek, wtorek, środa - dni egzaminu ósmoklasisty);
02 maja 2019r. (czwartek - dzień pomiędzy dniami wolnymi od pracy).

W dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole będą organizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.
W tych dniach szkoła nie wydaje obiadów.
Wywiadówka odbędzie się 31 stycznia 2019r. (czwartek) o godzinie 16:00.
Zapraszamy.

Wywiadówka odbędzie się 29.11.2018r. (środa) godz. 16:00.

Zapraszamy.


Ogłoszenie:

12.11.2018r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Szkoła w tym dniu jest zamknięta.


DNIA 09.11.2018r. (piątek) w szkole w Czajkowie planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej w godzinach 8.00-16.00

(przyczyna: roboty konserwacyjno-remontowe prowadzone przez PGE)

W związku z powyższym prosimy o ciepłe ubrania uczniów (brak ogrzewania).

Posiłek obiadowy na stołówce aktualny.


INFORMACJA

02.11.2018r. (piątek)

jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Szkoła w tym dniu zapewnia uczniom opiekę przez dyżurujących nauczycieli.


OGŁOSZENIE

DNIA 29.10.2018r. (poniedziałek) w szkole w Czajkowie planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej w godzinach 8.00-17.00

(przyczyna: roboty konserwacyjno-remontowe prowadzone przez PGE)

W związku z powyższym prosimy o ciepłe ubrania uczniów (brak ogrzewania).

Posiłek obiadowy na stołówce aktualny.


27 wrzesień 2018 (czwartek) godz. 16.00 (s.6)

spotkanie z rodzicami uczniów klasy VIII PSP i klas III a, b gimnazjum

cel spotkania:

 • przekazanie informacji o sposobie organizacji i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego;
 • przekazanie informacji o możliwych dostosowaniach warunków i form przeprowadzenia egzaminów.

ZAPRASZAMY


Wywiadówka odbędzie się 19.09.2018r. (środa) godz. 16:00.

Zapraszamy.


22 czerwca 2018 r. (piątek) godz. 8:00 zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Dowozy - tak jak każdego dnia dotychczas
Odwozy - godz. 10:30


21 czerwca 2018r. (czwartek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
Szkoła w tym dniu zapewnia uczniom opiekę przez dyżurujących nauczycieli.


W dniu 14 czerwca 2018r. (czwartek) o godzinie 16:00 odbędzie się zebranie Rady Rodziców
w celu podsumowania roku szkolnego 2017/2018.
Zapraszamy.


Informacja

1 czerwca 2018r. (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
Szkoła w tym dniu zapewnia uczniom opiekę przez dyżurujących nauczycieli.


INFORMACJA

02.05.2018r. (środa) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Szkoła w tym dniu zapewnia uczniom opiekę przez dyżurujących nauczycieli.


Wywiadówka

23.04.2018r. (poniedziałek)

ZAPRASZAMY!


INFORMACJA

Dnia 22 marca (czwartek) – w szkole nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej.
Przyczyna: roboty konserwacyjno-remontowe prowadzone na urządzeniach elektroenergetycznych

Prosimy o założenie ciepłych ubrań, gorące napoje w termosach…


REKOLEKCJE 2018r. - HARMONOGRAM (kliknij, aby wyświetlić)


WYWIADÓWKA

w dniu 27 lutego 2018 r. (wtorek), godz. 16.00, s. 6

dla rodziców uczniów klas trzecich gimnazjalnych.


Na wywiadówce zostaną przekazane informacje na temat procedur obowiązujących na egzaminie gimnazjalnym, który odbędzie się w kwietniu br.


WYWIADÓWKA
23.01.2018r. (wtorek) godz. 16.00

Zapraszamy!


22.12.2017r. (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Szkoła w tym dniu zapewnia uczniom opiekę przez dyżurujących nauczycieli.


Wywiadówka odbędzie się 21 listopada 2017r. (wtorek) o godz.16:00.
Zapraszamy!


02.11.2017r. (czwartek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Szkoła w tym dniu zapewnia uczniom opiekę przez dyżurujących nauczycieli.


W dniu 23 października 2017r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali nr 4 odbędzie się zebranie Rady Rodziców.
Zapraszamy!


Wywiadówka odbędzie się 21 września 2017r. o godz.16:00.
Zapraszamy!


Inauguracja roku szkolnego 2017/2017

(kliknij, aby wyświetlić)


Dzień 16 czerwca 2017r. (czwartek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych (nie ma lekcji).

Szkoła w tym dniu zapewnia uczniom zajęcia wychowawczo - opiekuńcze w godz. 7:00-15:00 przez dyżurujących nauczycieli.


Dzień 2 maja 2017r. (wtorek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych (nie ma lekcji).

Szkoła w tym dniu zapewnia uczniom zajęcia wychowawczo - opiekuńcze w godz. 7:00-15:00 przez dyżurujących nauczycieli.


Wiosenna przerwa świąteczna w dn. 13-18 kwietnia 2017r.

Uczniowie szkoły podstawowej wracają po przerwie świątecznej w środę 19 kwietnia 2017r., natomiast uczniowie klas pierwszych i drugich gimnazjum wracają po przerwie świątecznej w poniedziałek 24 kwietnia 2017r.

W dniach 19, 20 i 21 kwietnia odbywają się egzaminy gimnazjalne klas trzecich.

Harmonogram egzaminów gimnazjalnych:

19.04. - część humanistyczna: godz. 9:00 - historia i WOS, godz. 11:00 - język polski

20.04. - część matematyczno-przyrodnicza: godz. 9:00 - przedmioty przyrodnicze, godz. 11:00 - matematyka

21.04. - język obcy: godz. 9:00 - poziom podstawowy, godz. 11:00 - poziom rozszerzony


INFORMACJA

W dniu 19 kwietnia 2017 r. (środa) o godz. 16:00 w Zespole Szkół – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II i Publiczne Gimnazjum w Czajkowie na stołówce szkolnej odbędzie się spotkanie z rodzicami dotyczące rekrutacji do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2017/2018.


Broszura "Sens hierarchii postępowania z odpadami" (kliknij, aby wyświetlić)


Wywiadówka odbędzie się w poniedziałek 3 kwietnia 2017r. o godz. 16:00


23 lutego 2017r. (czwartek) o godz. 16:30


odbędzie się spotkanie z rodzicami uczniów klas trzecich gimnazjum.UWAGA!

Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2016r.


Ferie zimowe: 30 stycznia - 12 lutego 2017r.


Regionalny program stypendialny dla szczególnie uzdolnionych uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących województwa świętokrzyskiego

O Projekcie

Projekt - „Regionalny program stypendialny dla szczególnie uzdolnionych uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących województwa świętokrzyskiego” jest realizowany ze środków RPO WŚ 2014-2020 w ramach EFS – Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Podziałanie 8.3.5 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Projekt zakłada przyznanie 200 stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów/uczennic gimnazjów i liceów w województwie świętokrzyskim.

Każdy ze stypendystów/stypendystek będzie objęty/a przez 10 miesięcy pomocą finansową w wys. 370,00 zł./msc. Łącznie będzie to kwota 3700,00 złotych na ucznia/uczennicę. Stypendium będzie wypłacone w jednej transzy.

Każdy wnioskodawca będzie zobowiązany przedłożyć Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego Ucznia (w skrócie IPR) – oznacza to indywidualny program edukacyjny stypendysty/stypendystki opracowany przez jego/jej opiekuna, we współpracy z tym uczniem/uczennicą i/lub jego/jej rodzicem bądź opiekunem prawnym, związany z rozwijaniem uzdolnień ucznia m.in. w zakresie przedmiotów przyczyniających się do podniesienia jego kompetencji kluczowych, tj. przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, ICT i języków obcych.

Każdy/a ze stypendystów/stypendystek w ramach projektu będzie otoczony/a opieką nauczyciela. Celem sprawowanej przez opiekuna stypendysty/stypendystki opieki dydaktycznej jest pomoc w dalszym osiąganiu jak najlepszych rezultatów edukacyjnych, wsparcie ucznia/uczennicy w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne, monitorowanie jego/jej osiągnięć oraz pomoc w realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego Ucznia.

Termin realizacji projektu: 1 września 2016 roku do 31 sierpnia 2017 roku.

Więcej informacji o projekcie (kliknij, aby wyświetlić)

Dokumenty do pobrania (kliknij, aby wyświetlić)


Dzień 31 października 2016r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych (nie ma lekcji).

Szkoła w tym dniu zapewnia uczniom zajęcia wychowawczo - opiekuńcze w godz. 7:00-14:00 przez dyżurujących nauczycieli.

Dyrektor szkoły

Dorota Misztal – Strzała

21-10-2020, Barbara Rżana
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.