Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Papieża Jana Pawła II

Czajkowie

zsczajkow@o2.pl

Wolontariat - aktualności

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;

nie przez to, co ma,lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

Święty Jan Paweł II

Szkolny Klub Wolontariusza działa w naszej szkole od 2009 roku. Uczniowie wolontariusze działający w klubie są pełni pasji i zaangażowania. Kierują się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie. Wolontariat rozwija wśród naszej młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego.

Na czele Szkolnego Klubu Wolontariusza stoi zespół koordynatorów w osobach:

 • Ewelina Cieślik
 • Joanna Modras – Nowacka
 • Anna Łabęcka

Nauczyciele oraz uczniowie wolontariusze włączają się w szereg akcji propagujących ideę pomocy osom chorym i potrzebującym, na przestrzeni lat były to m.in.:

 • Zbiórka na leczenie Kacperka
 • Pomoc w zbieraniu funduszy na leczenie chorego Stasia i Gabrysi
 • Coroczne Świąteczne Zbiórki Żywności
 • Współpraca z fundacjami wspierającymi osoby niepełnosprawne „Sursum Corda” – „Świąteczne kartki dobroczynne”, „Pomóż i Ty”
 • Fundacja Wiosna - „Szlachetna Paczka”
 • Akcja „Góra Grosza” organizowana przy współpracy towarzystwa „Nasz Dom”
 • Zbiórka datków na rzecz fundacji „Działo nowego tysiąclecia
 • Koncert Charytatywny „Zimowe pejzaże” połączony z aukcją obrazów wykonanych przez uczniów naszej szkoły oraz lokalnych artystów
 • „Nadzieja nie tonie” – sprzedaż łakoci – cały dochód z akcji przeznaczony był na powodzian z powiatu staszowskiego
 • „Gramy dla Magdy” – impreza sportowa połączona ze zbiórką datków dla Magdy G.
 • Koncert Charytatywny „Sprawmy, by dzieci miały radosne Święta” połączony z kiermaszem ozdób świątecznych

zdjęcia w galerii


Szkolny Klub Wolontariusza ogłasza konkurs plastyczny „Pomocna dłoń”

Regulamin szkolnego konkursu

ADRESACI: Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Czajkowie

ORGANIZATOR:
Szkolny Klub Wolontariusza

CELE KONKURSU:

 • zainteresowanie uczniów ideą wolontariatu,
 • rozbudzenie postaw empatycznych, prospołecznych,
 • wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej

WARUNKI UCZESTNICTWA:
- Konkurs adresowany jest do uczniów Gimnazjum i trwa od 9 stycznia 2017 r. do 26 stycznia 2017 r.
- Praca indywidualna, wykonywane w dowolnej technice plastycznej. Prace należy czytelnie opisać wg wzoru: imię i nazwisko, klasa

TERMINY:
Prace należy oddać w nieprzekraczalnym terminie do 26 stycznia 2017r., w pokoju nr 2.
1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
3. Rozstrzygnięcie konkursu 27 stycznia 2017r.

Opiekunowie SKW

03-12-2018, Barbara Rżana
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.