Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Papieża Jana Pawła II

Czajkowie

zsczajkow@o2.pl

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

W dniu 23 stycznia 2020 r. (czwartek) godz. 16.00
zapraszamy rodziców na spotkania z wychowawcami celem przekazania informacji o wynikach w nauce i zachowaniu uczniów za I semestr roku szkolnego 2019/2020
Dyrektor szkoły


Przypominamy!

W dniach 23 – 31 grudnia 2019 r. przerwa świąteczna.

Dodatkowo 2 stycznia 2020 r.(czwartek) oraz 3 stycznia 2020r. (piątek) - dni wolne od zajęć lekcyjnych w naszej szkole, w czasie których dyżury pełnić będą wyznaczeni nauczyciele, w godzinach od 7.00 do 15.00.

6 stycznia 2020 r. (poniedziałek) Święto Trzech Króli.

Do szkoły wracamy w dniu 7 stycznia 2020 r. (wtorek)

Dyrektor szkoły


WYWIADÓWKA

W dniu 21 listopada 2019 r. (czwartek) godz. 16.00 zapraszamy rodziców na spotkania z wychowawcami w celu przekazania informacji o postępach w nauce i zachowaniu uczniów

Dyrektor szkoły


Dzień 31 października 2019 r. (czwartek) jest dniem dodatkowo wolnym w naszej szkole, tzn. w tym dniu nie odbywają się lekcje.

Tego dnia w szkole są realizowane zajęcia opiekuńcze w godz. 7.00 – 15.00 przez dyżurujących nauczycieli.

Dowozy i odwozy odbywają się bez zmian.

Dyrektor szkoły


W dniu 14 października 2019 r. (poniedziałek) obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych (art. 74 Karty Nauczyciela).

W dniu tym szkoła będzie prowadzić dla uczniów zajęcia opiekuńcze.

14 października 2019 r. na godzinę 13.00 zapraszamy wszystkich na uroczystą akademię z okazji Dnia Edukacji Narodowej, która odbędzie się w hali sportowej.

Dyrektor szkoły


23 września 2019 r. (poniedziałek ) godz. 16.00 WYWIADÓWKA:

  • Dla rodziców uczniów szkoły podstawowej i oddziałów przedszkolnych,w trakcie której:
  • zapoznamy rodziców z PZO z każdego przedmiotu szkolnego,
  • powołamy rady klasowe i wyłonimy Radę Rodziców szkoły,
  • zapoznamy rodziców z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły, który następnie Rada Rodziców uchwali
  • przedstawimy informacje o innowacjach pedagogicznych.
  • Dodatkowo rodzice uczniów klasy ósmej zostaną poinformowani o przebiegu egzaminu ósmoklasisty i sposobach dostosowania warunków egzaminu.

ZAPRASZAMY


Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 w dn. 2 września 2019r. (poniedziałek)

Autobusy szkolne będą dowoziły uczniów tak, jak w ubiegłym roku szkolnym.

8:00 - Msza Święta na hali
9:00 - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Odwozy uczniów - godz. 11:00.
Wywiadówka odbędzie się 30.04.2019r. (wtorek) godz. 16:00.

Zapraszamy.


SZANOWNI RODZICE UCZNIÓW KLAS GIMNAZJALNYCH I ÓSMOKLASISTÓW


W dniach 10-12 kwietnia 2019r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Czajkowie odbywają się egzaminy gimnazjalne.

W dniach 15-17 kwietnia 2019r. odbywają się egzaminy ósmoklasisty.


W dni egzaminów dowozy odbywają się bez zmian (tak jak dotychczas).

Dyrektor szkoły

Dorota Misztal Strzała


W dniach 08.04 - 19.04 dowozy uczniów do szkoły bez zmian.

SZANOWNI RODZICE/OPIEKUNOWIE

W związku z planowanym strajkiem nauczycieli informuję, że od 8 kwietnia 2019r., aż do odwołania, zajęcia dydaktyczne w Publicznej Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Czajkowie będą zawieszone.
Zapewniamy w tych dniach zajęcia opiekuńczo-wychowawcze od godz. 7.00 do 15.00.
Zajęcia w oddziale przedszkolnym odbywają się bez zmian.
Informujemy również, że w tych dniach obiady będą wydawane.

Dyrektor szkoły
Dorota Misztal-Strzała


INFORMACJA O DODATKOWYCH DNIACH WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH W PSP IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II
W CZAJKOWIE

10, 11,12 kwietnia 2019r. (środa, czwartek, piątek - dni egzaminu gimnazjalnego);
15,16,17 kwietnia 2019r.( poniedziałek, wtorek, środa - dni egzaminu ósmoklasisty);
02 maja 2019r. (czwartek - dzień pomiędzy dniami wolnymi od pracy).

W dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole będą organizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.
W tych dniach szkoła nie wydaje obiadów.
Wywiadówka odbędzie się 31 stycznia 2019r. (czwartek) o godzinie 16:00.
Zapraszamy.

Wywiadówka odbędzie się 29.11.2018r. (środa) godz. 16:00.

Zapraszamy.


Ogłoszenie:

12.11.2018r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Szkoła w tym dniu jest zamknięta.


DNIA 09.11.2018r. (piątek) w szkole w Czajkowie planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej w godzinach 8.00-16.00

(przyczyna: roboty konserwacyjno-remontowe prowadzone przez PGE)

W związku z powyższym prosimy o ciepłe ubrania uczniów (brak ogrzewania).

Posiłek obiadowy na stołówce aktualny.


INFORMACJA

02.11.2018r. (piątek)

jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Szkoła w tym dniu zapewnia uczniom opiekę przez dyżurujących nauczycieli.


OGŁOSZENIE

DNIA 29.10.2018r. (poniedziałek) w szkole w Czajkowie planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej w godzinach 8.00-17.00

(przyczyna: roboty konserwacyjno-remontowe prowadzone przez PGE)

W związku z powyższym prosimy o ciepłe ubrania uczniów (brak ogrzewania).

Posiłek obiadowy na stołówce aktualny.


27 wrzesień 2018 (czwartek) godz. 16.00 (s.6)

spotkanie z rodzicami uczniów klasy VIII PSP i klas III a, b gimnazjum

cel spotkania:

  • przekazanie informacji o sposobie organizacji i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego;
  • przekazanie informacji o możliwych dostosowaniach warunków i form przeprowadzenia egzaminów.

ZAPRASZAMY


Wywiadówka odbędzie się 19.09.2018r. (środa) godz. 16:00.

Zapraszamy.


22 czerwca 2018 r. (piątek) godz. 8:00 zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Dowozy - tak jak każdego dnia dotychczas
Odwozy - godz. 10:30


21 czerwca 2018r. (czwartek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
Szkoła w tym dniu zapewnia uczniom opiekę przez dyżurujących nauczycieli.


W dniu 14 czerwca 2018r. (czwartek) o godzinie 16:00 odbędzie się zebranie Rady Rodziców
w celu podsumowania roku szkolnego 2017/2018.
Zapraszamy.


Informacja

1 czerwca 2018r. (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
Szkoła w tym dniu zapewnia uczniom opiekę przez dyżurujących nauczycieli.


INFORMACJA

02.05.2018r. (środa) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Szkoła w tym dniu zapewnia uczniom opiekę przez dyżurujących nauczycieli.


Wywiadówka

23.04.2018r. (poniedziałek)

ZAPRASZAMY!


INFORMACJA

Dnia 22 marca (czwartek) – w szkole nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej.
Przyczyna: roboty konserwacyjno-remontowe prowadzone na urządzeniach elektroenergetycznych

Prosimy o założenie ciepłych ubrań, gorące napoje w termosach…


REKOLEKCJE 2018r. - HARMONOGRAM (kliknij, aby wyświetlić)


WYWIADÓWKA

w dniu 27 lutego 2018 r. (wtorek), godz. 16.00, s. 6

dla rodziców uczniów klas trzecich gimnazjalnych.


Na wywiadówce zostaną przekazane informacje na temat procedur obowiązujących na egzaminie gimnazjalnym, który odbędzie się w kwietniu br.


WYWIADÓWKA
23.01.2018r. (wtorek) godz. 16.00

Zapraszamy!


22.12.2017r. (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Szkoła w tym dniu zapewnia uczniom opiekę przez dyżurujących nauczycieli.


Wywiadówka odbędzie się 21 listopada 2017r. (wtorek) o godz.16:00.
Zapraszamy!


02.11.2017r. (czwartek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Szkoła w tym dniu zapewnia uczniom opiekę przez dyżurujących nauczycieli.


W dniu 23 października 2017r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali nr 4 odbędzie się zebranie Rady Rodziców.
Zapraszamy!


Wywiadówka odbędzie się 21 września 2017r. o godz.16:00.
Zapraszamy!


Inauguracja roku szkolnego 2017/2017

(kliknij, aby wyświetlić)


Dzień 16 czerwca 2017r. (czwartek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych (nie ma lekcji).

Szkoła w tym dniu zapewnia uczniom zajęcia wychowawczo - opiekuńcze w godz. 7:00-15:00 przez dyżurujących nauczycieli.


Dzień 2 maja 2017r. (wtorek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych (nie ma lekcji).

Szkoła w tym dniu zapewnia uczniom zajęcia wychowawczo - opiekuńcze w godz. 7:00-15:00 przez dyżurujących nauczycieli.


Wiosenna przerwa świąteczna w dn. 13-18 kwietnia 2017r.

Uczniowie szkoły podstawowej wracają po przerwie świątecznej w środę 19 kwietnia 2017r., natomiast uczniowie klas pierwszych i drugich gimnazjum wracają po przerwie świątecznej w poniedziałek 24 kwietnia 2017r.

W dniach 19, 20 i 21 kwietnia odbywają się egzaminy gimnazjalne klas trzecich.

Harmonogram egzaminów gimnazjalnych:

19.04. - część humanistyczna: godz. 9:00 - historia i WOS, godz. 11:00 - język polski

20.04. - część matematyczno-przyrodnicza: godz. 9:00 - przedmioty przyrodnicze, godz. 11:00 - matematyka

21.04. - język obcy: godz. 9:00 - poziom podstawowy, godz. 11:00 - poziom rozszerzony


INFORMACJA

W dniu 19 kwietnia 2017 r. (środa) o godz. 16:00 w Zespole Szkół – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II i Publiczne Gimnazjum w Czajkowie na stołówce szkolnej odbędzie się spotkanie z rodzicami dotyczące rekrutacji do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2017/2018.


Broszura "Sens hierarchii postępowania z odpadami" (kliknij, aby wyświetlić)


Wywiadówka odbędzie się w poniedziałek 3 kwietnia 2017r. o godz. 16:00


23 lutego 2017r. (czwartek) o godz. 16:30


odbędzie się spotkanie z rodzicami uczniów klas trzecich gimnazjum.UWAGA!

Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2016r.


Ferie zimowe: 30 stycznia - 12 lutego 2017r.


Regionalny program stypendialny dla szczególnie uzdolnionych uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących województwa świętokrzyskiego

O Projekcie

Projekt - „Regionalny program stypendialny dla szczególnie uzdolnionych uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących województwa świętokrzyskiego” jest realizowany ze środków RPO WŚ 2014-2020 w ramach EFS – Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Podziałanie 8.3.5 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Projekt zakłada przyznanie 200 stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów/uczennic gimnazjów i liceów w województwie świętokrzyskim.

Każdy ze stypendystów/stypendystek będzie objęty/a przez 10 miesięcy pomocą finansową w wys. 370,00 zł./msc. Łącznie będzie to kwota 3700,00 złotych na ucznia/uczennicę. Stypendium będzie wypłacone w jednej transzy.

Każdy wnioskodawca będzie zobowiązany przedłożyć Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego Ucznia (w skrócie IPR) – oznacza to indywidualny program edukacyjny stypendysty/stypendystki opracowany przez jego/jej opiekuna, we współpracy z tym uczniem/uczennicą i/lub jego/jej rodzicem bądź opiekunem prawnym, związany z rozwijaniem uzdolnień ucznia m.in. w zakresie przedmiotów przyczyniających się do podniesienia jego kompetencji kluczowych, tj. przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, ICT i języków obcych.

Każdy/a ze stypendystów/stypendystek w ramach projektu będzie otoczony/a opieką nauczyciela. Celem sprawowanej przez opiekuna stypendysty/stypendystki opieki dydaktycznej jest pomoc w dalszym osiąganiu jak najlepszych rezultatów edukacyjnych, wsparcie ucznia/uczennicy w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne, monitorowanie jego/jej osiągnięć oraz pomoc w realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego Ucznia.

Termin realizacji projektu: 1 września 2016 roku do 31 sierpnia 2017 roku.

Więcej informacji o projekcie (kliknij, aby wyświetlić)

Dokumenty do pobrania (kliknij, aby wyświetlić)


Dzień 31 października 2016r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych (nie ma lekcji).

Szkoła w tym dniu zapewnia uczniom zajęcia wychowawczo - opiekuńcze w godz. 7:00-14:00 przez dyżurujących nauczycieli.

Dyrektor szkoły

Dorota Misztal – Strzała

15-01-2020, Barbara Rżana
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.