Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Papieża Jana Pawła II

Czajkowie

zsczajkow@o2.pl

"Nie hejtuję - reaguję"

„Nie hejtuję – reaguję” – nowa kampania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę przeciwko cyberprzemocy i mowie nienawiści w Publicznej Szkole Podstawowej w Czajkowie

„Dzisiejszy internet zalewany jest treściami, które mają znamiona mowy nienawiści, hejtu i cyberprzemocy. Obrażanie, znieważanie i ośmieszanie to stały krajobraz w komentarzach pod filmami, zdjęciami, postami, czy artykułami. Do tego dochodzą też szantaż w sieci i rozpowszechnianie kompromitujących materiałów – bo hejt to nie tylko tekst, ale też grafiki i filmy. Co ważne hejt wcale nie musi przybierać wulgarnej formy, aby poniżyć i upokorzyć.Tymczasem powszechność hejtu i mowy nienawiści w sieci niosą za sobą konsekwencje nie tylko dla ofiar, ale także dla innych ich odbiorców, którzy oswajają się z przemocą w internecie i funkcjonują w atmosferze przyzwolenia na nią. Milczenie, bierność i brak reakcji na hejt powodują, że jego sprawcy w poczuciu złudnej anonimowości, jaką daje internet, i nie widząc reakcji ofiary i świadków, pozwalają sobie na dużo więcej niż w realnym świecie.” [ze str. FDDS]

Dlatego Publiczna Szkoła Podstawowa w Czajkowie sprzeciwiając się zjawisku hejtu w sieci - rozpoczyna udział w ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-profilaktycznej pn. „Nie hejtuję – reaguję”, w której szczególny nacisk położony jest na rolę świadków hejtu, cyberprzemocy i mowy nienawiści. Kluczową kwestią walki z hejtem jest bowiem reagowanie na to zjawisko – a reagować powinny zarówno ofiary, jak i świadkowie hejtu. Kampania zwraca uwagę na konieczność podejmowania działania w sytuacji zetknięcia z cyberprzemocą m.in. poprzez zgłaszanie krzywdzących treści administratorom stron czy wsparcie dla ofiary.

Działania, które są realizowane w naszej szkole dla młodszych uczniów składać się będą z dwóch części:

  1. zajęć profilaktycznych z zakresu cyberprzemocy, hejtu oraz mowy nienawiści, ze szczególnym uwzględnieniem roli świadka w tych procesach. Zajęcia odbywać się będą w oparciu o konspekt przygotowany przez Fundacje Dajemy Dzieciom Silę w dwóch wariantach: dla klas 1-3 oraz 4-6;
  2. konkursu na najlepszy plakat, zwracający uwagę na problematykę cyberprzemocy. Zwycięskie plakaty będą promować całą kampanię i zostaną rozdystrybuowane do szkół.

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Koordynatorzy szkolni kampanii- Joanna Modras-Nowacka, Barbara Rżana

Więcej informacji o kampanii na stronie: https://www.edukacja.fdds.pl/

Zdjęcia z pierwszych zajęć z uczniami

14-11-2019, Barbara Rżana
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.